• Phòng Khám Chuyên Khoa Ký Sinh Trùng

Bị Ngứa Da

Khi nào nên xét nghiệm dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng ngứa dưới 6 tuần thì chưa nên xét nghiệm, khi đó hãy điều trị theo hướng da liễu, chỉ xét nghiệm ngứa...