• Phòng Khám Chuyên Khoa Ký Sinh Trùng

Xét nghiệm sán chó

Kinh nghiệm phòng bệnh giun đũa chó Toxocara. Con đường xâm nhập của ký sinh trùng là do nhiễm vào thức ăn, nước uống sau đó vô tình nhiễm vào cơ thể...