• Phòng Khám Chuyên Khoa Ký Sinh Trùng

Sán xơ mít

Nhiễm giun đũa chó Toxocara có gây thiếu máu không. Cơ chế gây thiếu máu đã có những nghiên cứu cho rằng là do các ấu trùng tấn công lên các cơ quan t...