• Phòng Khám Chuyên Khoa Ký Sinh Trùng

Mẩn ngứa

Nhiễm giun sán loại nào nguy hiểm và khó chữa trị nhất? Hiện này tỉ lệ người nhiễm giun đũa chó mèo rất nhiều nhưng tỉ lệ người bệnh nhiễm bệnh dẫn tớ...