• Phòng Khám Chuyên Khoa Ký Sinh Trùng

Bệnh mẩn ngứa

Kí sinh trùng là những sinh vật sống trên hoặc trong một sinh vật sống khác, được gọi là vật chủ, kí sinh trùng sử dụng vật chủ như nguồn tài nguyên đ...